Cilj predmeta je usposobiti študenta, da zna sodobno informacijsko tehnologijo in storitve uporabiti za posamezne poslovne namene. Študentje spoznajo osnove računalništva in informatike ter njuno vlogo na razvoj (globalnega) poslovnega okolja. Poglobljeno se seznanijo s sodobnimi računalniškimi sistemi oz. tehnologijami in trendi pri njihovem razvoju. Razvoj računalniških in informacijskih storitev je bil v zadnjih letih tudi v poslovnem okolju zelo intenziven, zato študentje spoznajo najnovejše informacijske storitve ter možnosti njihove implementacije v poslovnem okolju. V sklopu tega spoznajo elektronsko poslovanje in nekatere internetne storitve. Naučijo se izdelati enostavne spletne strani in spoznajo nekatere najpomembnejše varnostne ukrepe pri e-poslovanju.