Študent se bo uvodoma spoznal z osnovnimi pojmi in postopki računalniško podprtega konstruiranja.Med drugim z osnovami izdelave dokumentacije in risanja predmetov in sestavov ter njihovih variant. Naučil se bo dela z risbami in kotiranjem, popravki in 3D risanjem ter modeliranjem. Spoznal se bo z različnimi programskimi orodji, ki so primerni za konstruiranje v lesarstvu. Svoje znanje bo nadgradil s samostojnim projektom, v katerega bo vključeval, v čim večji meri lastne rešitve in sodeloval s podjetji.

 Cilj predmeta je usposobiti študenta za samostojno računalniško podprto konstruiranje in seznanitev s sodobnimi predstavitvenimi tehnikami.