Škodljivi organizmi (ŠKO) na okrasnih rastlinah v zavarovanem prostoru (rastlinjaki plastenjaki, tople grede) in v drevesnicah (okrasne drevnine). Splošni in specifični škodljivci po skupinah: pršice, listne uši, resarji, ščitkarji, listne zavrtalke, žalovalke, ogorčice; splošni in specifični povzročitelji bolezni po skupinah (mikoze, bakterioze, viroze) in gostiteljskih rastlinah. Bolezenska znamenja in poškodbe zaradi ŠKO, bionomija/patogeneza pomembnejših vrst ŠKO, prenos povzročiteljev bolezni in škodljivcev s semenskim in sadilnim materialom ter vpliv abiotičnih dejavnikov nanje in varstveni ukrepi. Škodljivci in bolezni, ki se pojavljajo na pogostejših rastlinah v urbanem prostoru v območju objektov javnega značaja in v zasebnih vrtovih. Problematika estetskega videza rastlin zaradi ŠKO v urbanem prostoru in vpliv človekove aktivnosti na širjenje ŠKO. Varstvo s poudarkom na preventivi, mehaničnih in fizikalnih ukrepih, uporabi biotehničnih metod, atraktantov in repelentov. Zatiranje plevela v urbanem prostoru in na drugih nekmetijskih zemljiščih (območja cest, železnic). Omejitveni dejavniki kemičnega zatiranja ŠKO v urbanem prostoru in zakonski predpisi.
Sadjarsko vinogradniški traktor kot specifičnega stroja z ozkim kolotekom pri uporabi v sadjarstvu in vinogradništvu ali s širokim kolotekom za uporabo vrtnarstvu.
Podrahljalniki, plugi za globoko oranje, prekopalniki. Stroji za osnovno obdelavo – pripravo tal za sajenje večletnih kultur.
Stroji za oskrbo in nego zatravljenih ali obdelovalnih površin, polagalci folije in namakalnih cevi.
Stroji za kemično varstvo rastlin v intenzivnih nasadih za prostorsko nanašanje - pršilniki.
Stroji za mehansko nego in zaščito rastlin v vrtnarstvu, kot so: okopalniki, česala, razne izvedbe žičnih in kotalnih bran.
Pri vseh naštetih kmetijskih strojih je poudarek na specifični uporabi stroja pri določeni tehnologiji v hortikulturi, njegova storilnost in primernost uporabe.
Tropske okrasne vrste. Klasifikacija tropskih okrasnih rastlin, ki jih je mogoče gojiti in pridelovati v zavarovanem prostoru v Sloveniji (tropski predstavniki družin Orchidaceae, Bromeliaceae ter različni drugi epifiti, Museceae, Euphorbiaceae,... ). Okoljske zahteve s kratkim pregledom izvora. Tehnologije pridelave in gojenja tropskih okrasnih rastlin. Pomen pridelave teh rastlin v naših klimatskih razmerah (zavarovan prostor, bivalni in javni prostori). Primerjava možnosti gojenja tropskih vrst pri nas ter možnosti gojenja sezonsko primerljivih vrst, ki izvirajo iz nam bližjih klimatskih razmer. Gojenje teh rastlin na stalnem mestu (zunanje in sobne lončnice).
Posebnosti zelenjadarske pridelave in iskanje tržnih vrzeli: obseg pridelave, vrste vrtnin in njihova ponudba.
Gojenje manj znanih zelenjadnic iz skupine trajnic: pridelava hrena, rabarbare, kardija, morskega pustoljuba.
Tehnologije gojenja znanih dišavnic: pri tem so mišljene dišavnice, ki jih uporabljamo sveže v kulinariki kot npr. bazilika, drobnjak, rukvica, vrtna kreša.., kjer se zelo uveljavlja gojenje v lončkih preko celega leta.
Gojenje manj znanih enoletnih zelenjadnic: črni koren, zimski luk, sladki krompir, listnati ohrovt, listnati kitajski kapus, belušna zelena, stebelna solata...
Različni načini gojenja kalčkov: kreše, soje, redkvic...
Predstavitve seminarskih nalog: vsak slušatelj bo pripravil in predstavil seminarsko nalogo kjer bo predstavil eno manj znanih vrtnin ali specifično tehnologijo gojenja.
Kakovostni vidiki pridelave grozdja in sortna ampelotehnika.
Odvisnost kakovosti grozdja od tehnoloških sistemov v vinogradu in od okoljskih dejavnikov (tla, klima). Mehanska in kemična zgradba grozdja, sortne variabilnosti in posebnosti.
Tehnološka in mikrobna determinacija dozorevanja grozdja, alkoholna fermentacija in biološki razkis.
Vinska klet – oprema in organizacija dela.
Predelava grozdja in tehnologija procesiranja mošta.
Senzorična analiza in degustacija vina – vino v svetu in pri nas.
Vino in hrana, francoski paradoks.
Alternativne sadne vrste. Klasifikacija alternativnih sadnih vrst (črni bezeg, jerebika, skorš, nešplja, murva, aronija…). Okoljske zahteve s kratkim pregledom izvora alternativnih sadnih vrst. Posebnosti alternativnih sadnih vrst. Tehnologije pridelave bezga, jerebike, aronije, …. Uporaba plodov alternativnih sadnih vrst z možnostjo širitve kulinarične ponudbe.
Sredozemske sadne vrste. Klasifikacije sredozemskih sadnih rastlin, ki jih je mogoče pridelovati v Sloveniji (oljka, kaki, smokva, mandelj, feijoja, žižula, kumkvat, asimina...). Okoljske zahteve s kratkim pregledom izvora aktinidije, oljke, mandarine, feijoje, kakija, žižule, smokve, kumkvata,... Sorte in podlage sredozemskih rastlin. Tehnologije pridelave oljke, kakija, fige, mandlja, ... Uporabnost oljke, kakija, žižule in smokve.