Cilj predmeta je usposobiti študenta za samostojno računalniško podprto konstruiranje in seznanitev s sodobnimi predstavitvenimi tehnikami.

Študent bo poznal modeliranja teles - 3D objektov; osnovne pojme in pristope, ki jih uporablja inženir, ko želi načrtovati in oblikovati ter prikazovati telesa oz. objekte. Podrobno bo seznanjen z metodami in tehnikami modeliranja teles ter oblikovanja krivulj. V proces konstruiranja bo vključeval v čim večji meri lastne rešitve in sodeloval s podjetji.