Študentje se seznanijo s pomenom informatike na razvoj informacijske družbe in posledično na odziv podjetij, spoznajo sodobna informacijska orodja in pristope, ki jih znajo v konkretnih primerih načrtovanja in gradnje poslovnih informacijskih sistemov tudi uporabiti ter se seznanijo s sodobnimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Cilj predmeta je študente usposobiti za uporabo sodobnih metod in pristopov pri načrtovanju, gradnji in razvoju poslovnih informacijskih sistemov v podjetjih, kakor tudi jih usposobiti za sooblikovalce strateških načrtov razvoja poslovne informatike v podjetjih.

Cilj predmeta je usposobiti študenta za samostojno računalniško podprto konstruiranje in seznanitev s sodobnimi predstavitvenimi tehnikami.

Študent bo poznal modeliranja teles - 3D objektov; osnovne pojme in pristope, ki jih uporablja inženir, ko želi načrtovati in oblikovati ter prikazovati telesa oz. objekte. Podrobno bo seznanjen z metodami in tehnikami modeliranja teles ter oblikovanja krivulj. V proces konstruiranja bo vključeval v čim večji meri lastne rešitve in sodeloval s podjetji.