Cilj predmeta je spoznati povezavo med notranjo zgradbo (kemijsko sestavo in strukturo) in lastnostmi polimernih in ostalih nelesnih materialov. Študent tako dobi osnovno znanje o lastnostih in zgradbi polimernih ter kovinskih, keramičnih, tekstilnih in različnih kompozitnih materialov, ki so pomembni pri obdelavi in predelavi lesa ali pa jih uporabljamo kot komponente pri izdelkih iz masivnega lesa ali različnih lesnih tvoriv.

Študent se seznani s področjem strojništva, osnovnih strojnih elementov, sestavov strojnih elementov, hidravličnimi, pnevmatskimi in elektromotorskimi pogoni in lesnoobdelovalnimi stroji. Cilj predmeta je, da študent spozna predvsem tiste funkcionalne in konstrukcijske značilnosti, ki so pomembne za razumevanje obratovalnih lastnosti lesnoobdelovalnih strojev.

Cilj predmeta je seznaniti študente s splošnimi znanji inženirskega risanja in splošnimi znanji opisne geometrije.

Osnovni cilji predmeta so: študente usposobiti za osnovno inženirsko sporočanje: izdelava tehnične dokumentacije, standardizacija tehničnega risanja, računalniško podprto konstruiranje. Študenti pridobijo osnovna znanja s področja kompozicije, poznajo nekatere geometrijske konstrukcije v ravnini in prostoru, ter metode in tehnike modeliranja teles.