Definicija ekološkega kmetijstva. Razvoj in organiziranost ekološkega/biološkega/organskega kmetovanja v svetu, EU in pri nas. Uredbe in pravilniki.
Zahteve in omejitve na področju rastlinske pridelave in reje domačih živali. Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev (standardi).
Ekološko kmetijstvo med tradicionalnimi in novimi tehnologijami.
Preusmeritveni načrt. Postopki nadzora ekološke rastlinske pridelave in reje domačih živali. Kontrolne organizacije v Sloveniji. Certifikacija kmetije in izdelkov. Označevanje ekoloških pridelkov in izdelkov. Blagovne znamke.
Morfološke in fiziološke lastnosti vrst, sort kmetijskih rastlin in pasem domačih živali ustreznih za ekološko kmetijstvo. Avtohtone sorte in pasme (možnosti za introdukcijo tujih) ter priporočila glede izbora.
Posebnosti ekološke pridelave semena in sadik.
Pregled katalogov dovoljenih sredstev za oskrbo (gnojenje in varstvo) rastlin v ekološkem kmetijstvu.
Posebnosti obdelave tal, agrotehničnih postopkov setve/saditve, oskrbe in spravila v ekološkem kmetijstvu.
Dolžina in sestava ekološkega kolobarja s primeri.
Pomen vključevanja metuljnic v kolobar. Bilanca hranil in vzdrževanje trajne rodovitnosti tal. Možnosti uporabe biotskih in biološko-dinamičnih pripravkov za nego komposta in za varstvo rastlin s prikazom izdelave.
Uporaba koristnih povezav med vrstami in sortami rastlin ter živalmi na kmetiji (permakultura v svetu in pri nas). Združene setve (mešani posevki, vmesni posevki, podsevki) in uporaba v tradicionalnem kmetijstvu in na področju permakulture.
Pomen povezovanja ekološke pridelave, predelave in uporabe. Postopki in metode za ugotavljanje notranje kakovosti ekoloških pridelkov in izdelkov.
Potrebe, smeri in možnosti razvoja ekološkega kmetijstva v prihodnosti.