Tla kot življenjski prostor (komponente tal, neživi dejavniki, heterogenost življenjskih okolij v tleh: stelja, rizosfera, Opredelitveni kriteriji trat za okrasno, rekreacijsko in športno rabo; talne in podnebne zahteve za uspešen razvoj ter rast ruše z ozirom na specifične pogoje uporabe posameznih vrst trat v Sloveniji; ukrepi za pripravo zemljišča, glede na kakovost zemljine in izbira postopkov za formiranje ruše nove trate; izbor vrst in sort trav ter priprava ustrezne mešanice semen za formiranje nove ruše, prilagojene namenom rabe trate; setveni odmerek in kaj vpliva na izbiro časa setve; travne preproge; začetek, pogostost in višina košnje na novo formirane ruše trat za različne namene rabe; nujna opravila pred in po prekomerni rabi (obremenitvi) trate ob izvedenih prireditvah v neugodnih talnih ali vremenskih razmerah; varstvo ruše trat pred boleznimi in škodljivci (biotično varstvo rastlin); gnojenje in namakanje trat; ukrepi za izboljšanje zračenja in odcednosti vrhnjega sloja tal; valjanje trat za enakomernejšo zgostitev zemljine in izboljšanje kakovosti zahtevanih parametrov za športne namene rabe trate; postopki ocenjevanja kakovosti ruše trat in vrednotenje poškodb nastalih zaradi prekomerne uporabe trate; obnova obstoječe trate z dosejavanjem in vsejavanjem semena trav neposredno v rušo; morfološke in fiziološke posebnosti vrst trav za potrebe snovanja trat v rekreacije namene; formiranje okrasne - vrtne trate; specifične zahteve vzdrževanja trat za različne športne dejavnosti (nogomet, golf, tenis, keglanje – kriket).