Uvod v geografske informacijske sisteme (GIS).
Struktura in vrsta prostorskih podatkov.
Predstavitev ter iskanje prostorskih podatkovnih zbirk.
Priprava prostorskih podatkov za geoprocesiranje.
Geoprocesiranje.
Geokodiranje.
Licenčni ter odprtokodni GIS programi in orodja.
Osnove prostorskega modeliranja.
Daljinsko zaznavanje.
Izdelava samostojnih gradiv na podlagi rezultatov analize prostorskih podatkov.