Predmet definira področja, kot so krajinski parki, vrtovi, javne zelene površine, pokopališča, predhišni in hišni vrtovi, pridobitni vrtovi, reprezentativni vrtovi, ki skupaj oblikujejo krajino. Slušatelji se v okviru predmeta seznanijo z osnovnimi tehnikami v krajinski gradnji in vzdrževanju. V ta okvir sodijo zemeljska dela, vrste gradnje in oprema primerna za krajinsko gradnjo ter vegetacijska tehnična dela. Vsebina predmeta se ukvarja s postavitvijo, oblikovanjem ter vzdrževanjem posebnih struktur, ki pomagajo oblikovati krajinska področja. V ta obseg sodi področje trate in travinja, področje vodnih površin, področje strešnih vrtov, področje otroških igrišč, ipd.