Razvoj kmetijskih strojev uporabljenih v poljedelstvu,
pomen traktorja v poljedelstvu,
uporabnost strojev za osnovno in dopolnilno obdelavo,
posebnosti strojev za setev v poljedelstvu,
vloga strojev pri kemični in mehanski zaščiti rastline,
zmogljivost strojev za spravilo okopavin,
sušenje žit.