Tehnične zahteve vzgoje rastlin in vitro. Pogoji za optimalno rast donorskih rastlin, laboratorijski prostor ter karakteristike opreme, aparature za aseptično manipulacijo rastlinskih tkiv, komore za gojitev rastlinskih tkiv. Načini priprave gojišč in sestavine. Postopki priprave in značilnosti sestavin, vpliv izbora fitohormonov.
Izbira izsečkov za doseganje aksilarne razvojne poti. Iniciacija kulture, razmnoževanje poganjkov, razrez, subkultivacija, izdolževanje, koreninjenje in vitro, koreninjenje in vivo, aklimatizacija. Specifike direktne organogeneze. Kritične točke in vitro klonskega razmnoževanja. Težavna akseničnost ter sporadne okužbe in njihova kontrola. Hipersenzibilnost; hiperhidracija; odmiranje vršičkov; prevodna tkiva in korenine.
Zgledi mikropropagacije (sodelujejo slušatelji). Postopki ohranjanja linij: Pomen ohranjanja linij. Izzvana počasna in vitro rast.