Molekularne tehnike: polimerazna verižna reakcija, polimerazna verižna reakcija v realnem času, tipi elektroforez, hibridizacija po Southernu, detekcija fluorescentno označenih DNA fragmentov. Uporaba specifičnih elektroforetskih tehnik za namene diagnostike (TGGE in DGGE). Različne vrste molekularnih markerjev in njihove lastnosti. Pomembnost uporabe molekularnih tehnik za hitro in natančno identifikacijo patogenov in škodljivcev. Tehnike izolacije DNA in RNA iz rastlinskega materiala, insketov in mikroorganizmov. DNA sonde in njihova uporaba pri identifikaciji patogenov in škodljivcev. Analiza genetske variabilnosti rastlin, rastlinskih patogenov in škodljivcev z uporabo molekularnih tehnik. Primeri določevanja GSR in GSO v hrani, kvantitativno določevanje primesi s pomočjo tekmovalnega PCR testa in PCR v realnem času. Transgene rastline in konstrukti, ki so trenutno sproščeni v okolje. Informacije o konstruktih, začetnih oligonukleotidih, ki se lahko uporabljajo za detekcijo transgenov.