Oris teoretičnih, zgodovinskih in empiričnih vidikov sociologije kmetijstva in prehrane v industrijsko razvitih državah in v državah v razvoju.
Analiza političnih, družbenih, etičnih, tehnološko-znanstvenih in ekoloških dejavnikov, ključnih v interakciji med proizvajalci hrane, tehnologijo in okoljem v zadnjih 500 letih.
Sociološka obravnava koncepta trajnostnega kmetijstva, t.i. »zelene« revolucije, novih biotehnologij v t.i. družbah tveganja.
Transnacionalne korporacije, globalizacija kmetijstva in prehranskega sistema ter lokalne posledice.
Sociološka ozadja v prestrukturiranju kmetijstva, t.i. »dopolnilnih« dejavnosti in ekološkega kmetijstva.
Koncept varne hrane ter odnos med proizvajalci in potrošniki živeža, odzivanje potrošnikov na bio-tehnološki živež.