Pregled najnovejšega razvoja na področju tehničnih in znanstvenih informacij. Določitev kompleksnega agronomskega raziskovalnega objekta in vidika. Terminološka opredelitev. Specializirani slovarji. Identifikacija najnovejših strokovnih, tehnoloških oz. znanstvenih informacijskih virov za specifično področje. Specializirane podatkovne zbirke. Znanstvene informacije na Internetu. Mednarodne zbirke magistrskih nalog. Zbirke znanstvenih citatov. Mednarodne zbirke specifičnih tehničnih dokumentov z vidika agronomskih vsebin: standardi, patenti/intelektualna lastnina, zbirke pravnih predpisov, poslovnih, tržnih informacij ipd. Razpršitev čezdisciplinarnih agronomskih dokumentov v drugih informacijskih sistemih: družboslovje, humanistika. Napredne spletne iskalne tehnike. Kompilacija lastne bibliografije: zasnova lastne modelne zbirke s pomočjo poenotenja različnih formatov. Pisanje modelnega raziskovalnega izdelka oz. dokumenta po načelu IMRAD. Izvleček, strukturirano besedilo, citiranje: različni načini oblikovanja, vsebinskega sintetiziranja, reduciranja oz. predstavljanja besedil.