Zgradba snovi: struktura atomov, periodni sistem, ioni, molekule, kemijske spojine in formule.
Kemijska vez: tipi vezi, simetrija, polarnost.
Kemijske reakcije: toplota pri kemijskih reakcijah, kemijsko ravnotežje, hitrost kemijske reakcije.
Medmolekulske vezi: agregatna stanja, vodikova vez, plinski zakon.
Raztopine: koncentracije, topnost, koligativne lastnosti raztopin.
Kisline in baze: disociacija vode, močne in šibke kisline ter baze, pufri.
Enostavne organske molekule: struktura, lastnosti, uporaba, funkcionalne skupine, reakcije organskih spojin.
Ogljikovi hidrati: struktura, lastnosti, reaktivnost, funkcija v organizmu.
Aminokisline in proteini: struktura, lastnosti, funkcija v organizmu.
Encimi: zgradba, kataliza, klasifikacija, regulacija aktivnosti.
Lipidi: struktura, lastnosti, funkcija v organizmu, membrane.
Nukleotidi in nukleinske kisline: zgradba, funkcija v organizmu.