Osnova dela pri predmetu je razvijanje in združevanje komunikacijskih sposobnosti, ki se logično delijo v komunikacijske spretnosti – poslušanje, branje, govor in pisanje ter razvijanje leksikalnih, gramatičnih in fonoloških kompetenc.
analiza in interpretacija tekstov,
vse oblike pisnega komuniciranja,
poslušanje avtentičnih besedil audio demonstracije,
simulacija najrazličnejših situaciji in komunikaciji,
proučevanje primerov (case-studies),
prezentacije.