Splošni uvod.
Razdelitev, vloga in pomen makrohranil.
Osnovna kemijska analiza krme in živali.
Prebava in posebnosti prebave hranil pri različnih živalskih vrstah. Prebavljivost.
Presnova in bilanca hranil.
Izkoriščanje energije in vrednotenje energijske vrednosti in kakovosti beljakovin krme.
Vloga in esencialnost mineralov in vitaminov.
Krmni dodatki in škodljive snovi krme.
Zauživanje krme.
Osnove krmljenje in osnove sestavljanja obrokov in krmnih mešanic.