Uvod v kmetijsko politiko
Mehanizmi delovanja sodobne države. Politični sistem in subjekti, načelo enotnosti in delitve oblasti.
Problemi, cilji in instrumenti kmetijske politike. Dohodkovni problem in tržne zgrešitve. Cilji in koncepti kmetijskih politik. Delitev instrumentov. Učinki in merjenje učinkov kmetijske politike.
Kmetijstvo in kmetijska politika Slovenije in Evropske unije.
Mednarodna trgovina s hrano, nerazviti in kmetijstvo. Svetovni trg s hrano, problem kmetijstva nerazvitih.
Nosilci kmetijske politike. Vrste nosilcev, vloga uradništva, interesno-politične organizacije.

Uvod v kmetijsko pravo
Kmetijsko pravo kot del pravnega sistema. Pravno pravilo, razmerje in akti. Pravni viri. Pravni red EU. Kriteriji in značilnosti kmetijskega prava. Zgodovinski razvoj kmetijskega prava.
Ustavnopravne podlage kmetijskega prava. Načelo pravne in socialne države.
Osebe v pravu. Družinsko pravo, posebej premoženjski pravni režim v zakonski zvezi. Stvarno pravo. Obligacijsko pravo.
Dedno pravo, posebej ureditev dedovanja zaščitenih kmetij. Kmetijsko strukturno pravo.
Kmetijsko okoljsko pravo.
Davčni sistem in socialna varnost v kmetijstvu.