Odnos vreme - podnebje. Klimatski sistem. Dejavniki, ki oblikujejo podnebje. Sevanje Sonca, lastnosti atmosfere, tal, oceanov in relief. Klima v preteklosti, podnebje danes. Razlike v obdelavi vremenskih in klimatoloških spremeljivk. Makro, mezo in mikroklima. Pomen lokalnega reliefa za klimo.
Arhiv klimatskih spremenljivk. Izvedene klimatske spremeljivke (topli, vroči, hadni dnevi, dnevi z različnimi pojavi, definicije ekstremnega vremena). Fenološka opazovanja. Logična in kritična kontrola klimatskih nizov. Zbirke klimatskih podatkov na spletnih straneh svetovnih centrov.
Agroklimatologija: Klimatski indeksi za kmetijstvo. Indeksi sušnosti (de Marton), mere za kontinentalnost klime (Konrad, Kerner), vlažnostne province (Thornthwaite). Indeksi podnebja za vinogradništvo (Huglin, Winkler). Klima vegetacijske dobe. Temperaturni pragovi in vegetacija. Vsote aktivnih in efektivnih temperatur zraka. Fototermalne enote.
Klimatske klasifikacije. Povezava klima-vegetacija. Grafični prikazi podnebja. Walterjev klimagram in Taylorjev klimagraf.
Spremembe klime, klimatski scenariji, mednarodne obveznosti in protokoli. Globalni in mezoklimatski modeli.