Terminologija. Definicije. Oblike in vloga hranil v tleh in v rastlinah. Makro in mikro hranila. Zgodovinski razvoj in sodobni koncepti ter definicije o rodovitnosti tal, prehrani rastlin in praksi gnojenja. Obtok hranil v sistemih tla-rastlina-žival-tla in kmetija-mesto. Organska gnojila. Odpadne snovi, ki se lahko uporabljajo kot gnojila. Vloga organske snovi in organskih gnojil. Bilanca organske snovi v "slovenskem kolobarju". Mineralna gnojila. Vpliv gnojil oz. gnojenja na pH tal, na mikrobiološko aktivnost, na strukturo tal, na velikost in kakovost pridelkov. Sodobne metode za določitev pravilnih in pravočasnih odmerkov gnojil. Kontrola rodovitnosti tal in gnojenja. Računalniški programi kot podpora za izračunavanje in modeliranje gnojenja. Posebne tehnike in načini gnojenja (specialna gnojila s postopnim delovanjem, fertigacija, folirano gnojenje, sestava in nadzor hranilne raztopine v hidroponiki…). Gnojenje in okolje. Gnojenje v alternativnem kmetijstvu (ekološko, bio-dinamično...). Smernice in predpisi v povezavi z gnojenjem (SLO, EU in primeri iz ostalih delov sveta).