Oris temeljnih socioloških sestavin, teorij in praks, vezanih na mednarodna in domača dogajanja ter spremembe v podeželskem prostoru.
Primerjalna analiza ruralno-urbanega družbenega sistema; analiza zmanjševanja razlik in medsebojne odvisnosti med ruralnimi in urbanimi območji.
Pregled družbenih struktur in institucij v podeželskem prostoru: delo, družina, skupnost, organizacije, slojevitost.
Vrednotenje posledic delovanja novih tehnologij na blaginjo podeželskih skupnosti.
Vrednotenje dejavnikov socialne in ekonomske izključenosti (revščine) v podeželskem prostoru.
Demografska gibanja ter njihove posledice za odnose med spoloma in generacijami na podeželju.
Pomen in vloga socialnega kapitala pri razvoju podeželskih skupnosti.
Primerjalna analiza mednarodnih in domačih projektov razvoja podeželja.