Osnova dela pri predmetu je razvijanje in združevanje komunikacijskih sposobnosti, ki se logično delijo v komunikacijske spretnosti – poslušanje, branje, govor in pisanje ter razvijanje leksikalnih, gramatičnih in fonoloških kompetenc.
Branje, analiza strokovnih in poljudnoznanstvenih tekstov.
Vse oblike pisnega komuniciranja.
Poslušanje avtentičnih besedil, audio demonstarcije.
Simulacija različnih situaciji in komunikacije.
Proučevanje primerov (case-studies).
Prezentacije.
Vsebina predmeta je aktualna in obsega najrazličnejša področja naravoslovja, znanstvena in strokovna besedila s področja biotehniških in naravoslovnih ved (agronomije, biologije, biotehnologije, gozdarstva, krajinske arhitekture, zootehnike, živilstva in prehrane) ter poslovne komunikacije splošnega komuniciranja v znanstvenem in poslovnem svetu.