Rastlina in voda: fizikalno-kemijske lastnosti vode, pomen vode v fizioloških procesih v rastlini. Voda in rastlinska celica, vodni potencial. Sprejem vode v rastlino, prevajanje vode, transpiracija, regulacija transpiracije.
Osnove mineralne prehrane rastlin: makro- in mikroelementi, funkcijska razdelitev mineralnih hranil, osnove sprejema, transporta in asimilacije mineralnih hranil. Funkcije hranil v procesih v rastlinskem svetu, pomanjkanje hranil – znaki pomanjkanja in fiziološke osnove za pojav simptomov.
Metabolizem ogljika: zgradba fotosinteznega aparata, svetlobne reakcije fotosinteze, ogljikove reakcije fotosinteze, nastanek fotoasimilatov in njihova usoda. Sinteza asmilacijskega škroba in saharoze. Transport asimilatov, razlaga koncepta vir:ponor. Fotorespiracija. Respiracija. Posebnosti respiracije pri rastlinah.
Rast in razvoj: rast, diferenciacija in razvoj. Celična rast. Kontrola rasti in razvoja. Razvoj semena, nadzemnega dela, korenin. Cvetenje in razvoj ploda. Rastlinski rastni hormoni in regulacija rasti in razvoja. Oris regulatorne vloge, mehanizmov delovanja avksinov, citokininov, giberelinov, abscizinske kisline in etilena. Svetloba in temperatura ter rast in razvoj: fotomorfogeneza, fitokrom, fotoperiodizem.