Pregled najpomembnejših odkritij v mikrobiologiji.
Primerjava morfoloških in fizioloških značilnosti pomembnih skupin mikrorganizmov (bakterije, arheje, virusi, mikoplazme, alge, glive, praživali).
Načini prehranjevanja mikroorganizmov (fototrofija, kemolitotrofija, aerobno in anaerobno dihanje, fermentacija, metanogeneza, metilotrofija).
Rast in kontrola rasti mikroorganizmov.
Osnove mikrobne ekologije (interakcije med mikrobi in interakcije med mikrobi in višjimi organizmi).
Vloga mikroorganizmov pri biogeokemijskem kroženju energije in snovi (kroženje ogljika, dušika, žvepla, fosforja in železa).
Osnove mikrobne biotehnologije za agronomske potrebe (biokontrola, bioremediacija, kompostiranje, procesiranje krme in hrane, tehnologija inokulacije z bakterijami in glivami).