Uvod v informatiko in dokumentacijo. Značilnosti, struktura in tipi znanstvenih, strokovnih oz. tehnoloških informacijskih virov na področju agronomije. Tipologija in formati dokumentov (znanstveni, pregledni, strokovni članki, referati, monografije, odprti spletni viri ipd.). Klasifikacije in predmetne oznake s področja agronomije. Strokovni geslovniki in terminologija. Izbrane bibliografske, faktografske zbirke in informacijski sistemi na področju agronomije. Značilnosti in struktura podatkovnih zbirk ter namenskih iskalnih programov (npr. CAB Abstracts, Agricola ... Ovid, Spirs). Iskalna sintaksa, iskalni operatorji ter specifika bibliografskih polj v zbirkah. Polna besedila s področja agronomije in elektronski časopisi (npr. ScienceDirect, Springer ipd.). Domače in tuje statistične in numerične zbirke. Domača dostopnost biotehniških informacij prek vzajemnega elektronskega kataloga. Obisk pomembnejših domačih informacijskih centrov. Internet in iskalni stroji. Značilnosti spletnega iskanja. Specifika kontroliranega in prostega besednjaka. Zasnova seminarske naloge: informativni naslov, ustrezne strokovne ključne besede, izvleček, struktura posameznih poglavij, preglednice, slike, pravilno navajanje virov, pagina viva ...)