Obravnava se poglobljena tematika s področja hidroponskega gojenja izbranih vrtnin za proizvodne namene. Študentje se seznanijo z značilnostmi sistemov hidroponskega gojenja vrtnin, opremo in najprimernejšimi tehnikami ter ukrepi za uspešno gojenje vrtnin.
Tematski sklopi:
Opis in razdelitev hidroponskih sistemov;
Izbor in priprava objektov za hidroponsko gojenje;
Tehnike hidroponskega gojenja (aeroponsko, NFT, plavajoči sistemi (Floating sistem), agregatni sistemi (v trdnih substratih), tankoplastni sistemi gojenja);
Izbor in opis substratov za hidroponsko gojenje (kamena volna, sotni substrati, perlit, žagovina, vermikulit, mešanice substratov);
Izbor in priprava hranilnih raztopin (koncentriranih, razredčenih, za posamezne vrtnine);
Zasnova in oskrba nasadov vrtnin gojenih na hidroponski način (gojenje sadik, sajenje, oskrba);
Izbor tehnik gojenja izbranih vrtnin (listnata zelenjava, plodovke, zelišča, okrasne rastline);
Ekonomičnost pridelovanja vrtnin gojenih na hidroponski način (kalkulacije, analize stroškov).