Terminologija. Ekološka pridelava sadja v Sloveniji in po svetu. Zgodovinski pregled. Certificiranje. Oznake. Ponudba ekološkega sadja. Primernost sadnih vrst, sort in podlag ter lege za ekološko pridelavo. Posebnosti sistemov sajenja. Posebnosti ekološke pridelave sadja na domačem vrtu. Travniško sadjarstvo v Sloveniji. Razširjenost travniškega pridelovanja sadja in pomen za različna področja (turizem, biotska raznovrstnost...). Kratka seznanitev s sortami in podlagami v travniških sadovnjakih. Načini uporabe, predelave (sušenje, sokovi, kis ...) in prodajne poti tako pridelanega sadja. Kratka seznanitev s sortami in podlagami v travniških sadovnjakih. Ekološka pridelava sadja v intenzivnem sadovnjaku. Seznanitev s sortami in podlagami v intenzivni ekološki pridelavi sadja. Seznanitev z osnovami prehrane sadnih rastlin in osnove varstva sadnih rastlin pred škodljivimi organizmi. Vzdrževanje in spodbujanje koristnih organizmov v sadovnjaku. Neposredni varstveni ukrepi v ekološkem sadjarstvu. Sodobni pristopi v ekološki pridelavi sadja. Dovoljena sredstva za prehrano rastlin v ekološkem sadjarstvu. Dovoljeni pripravki za varstvo rastlin v ekološki pridelavi sadja. Priprava ekološko pridelanega sadja za trg. Družbeno ekonomski učinki ekološke pridelave sadja.