Izdelava predhodne študije (podatki o investitorju, zemljišču, analiza okoljskih in talnih razmer, pridobitev soglasij, sadne vrste in sorte, tržne možnosti). Izdelava projekta (tehnični, tehnološki in ekonomski del). Priprava zemljišča, postavitev ograje, vetrozaščitnega pasu, mreže proti toči, izdelava poti, ureditev vodnih zajetij, izdelava sadilnega načrta, sajenje, potrebe po delovni sili, strojih, priključkih, embalaži, … Analiza stroškov naprave nasada, vzdrževanja do rodnosti, oskrbe v rodnosti, prihodki od prodaje sadja pred polno rodnostjo in v polni rodnosti. Časovna izvedba projekta (nabava sadilnega materiala, priprava zemljišča, sajenje, gojitvena rez).