Zgodovinski razvoj in sodobni koncepti ter definicije o rodovitnosti tal, prehrani rastlin in praksi gnojenja. Oblike in vloga hranil v tleh in v rastlinah. Obtok hranil. Organska gnojila. Odpadne snovi, ki se lahko uporabljajo kot gnojila. Vloga organske snovi in organskih gnojil. Kompostiranje, komposti in rastni substrati. Bilanca organske snovi v "slovenskem kolobarju". Mineralna gnojila. Vpliv gnojil oz. gnojenja na pH tal, na mikrobiološko aktivnost, na strukturo tal, na velikost in kakovost pridelkov. Sodobne metode za določitev pravilnih in pravočasnih odmerkov gnojil. Kontrola rodovitnosti tal in gnojenja. Računalniški programi kot podpora za izračunavanje gnojenja. Posebne tehnike in načini gnojenja (specialna gnojila s postopnim delovanjem, fertigacija, foliarno gnojenje, sestava in nadzor hranilne raztopine v hidroponiki…). Gnojenje in okolje. Gnojenje v alternativnem kmetijstvu (ekološko, bio-dinamično...). Smernice in predpisi v povezavi z gnojenjem (SLO, EU in primeri iz ostalih delov sveta).