Terensko delo je namenjeno poglabljanju znanj o rasti in vzdrževenju različnih skupin rastlin. V predavalnici bomo preživeli bolj malo časa, raje bomo ure preživljali v okolici fakultete, v Tivoliju, Arboretumu in v izbranih vrtnarijah ter drevesnicah. Tako boste študenti res izkusili terensko delo z rastlinami, pridobili informacije o tem, kaj je potrebno za vzgojo kakovostnih sadik in kako poteka delo vzdrževalca zelenih površin. Pri seminarju boste zasnovali gredo s trajnicami v okolici fakutlete, od izmere in popisa dejanskega stanja, izbora sorodnih rastlin za dopolnitev grede, kosovnika, tehničnih napotkov za sajenje in vzdrževalnega načrta tekom leta. Obvezna oprema pri predmetu: PRIMERNA OBUTEV (najbolje kar škornji), DELOVNE ROKAVICE in ORODJE (škarje za rez si boste lahko izposodili na fakulteti).