Študent pridobi znanja o drevesih, grmovnicah in lesnatih popenjalkah, ki se uporabljajo v Sloveniji za ozelenjevanje in sajenje na prostem. Nauči se prepoznavati in uporabljati posamezne rastlinske vrste v skladu z njihovimi ekološkimi in likovnimi značilnostmi in izdelati zasaditveno shemo.