Embriologija je veda, ki proučuje razvoj in rast mnogoceličnih oblik življenja v obdobju, ko se oplojena jajčna celica preoblikuje v nov organizem in vključuje v širšem smislu vse procese razvoja od jajčeca do odraslega, spolno zrelega osebka.