Predmet pokriva osnove statistike. Osvojena znanja vam bodo pomagala razumeti statistične pojme in uporabnost metod za prikaz in analizo podatkov, s kakršnimi se srečujemo pri vsakdanjem znanstvenem, terenskem in laboratorijskem delu.