Obvezni predmet na prvostopenjskem študiju Biologije. Vsebine predmeta pokrivajo organizacijsko pestrost vretenčarjev in primerjavo organskih sistemov pri posameznih skupinah na podlagi povezave med evolucijskim ozadjem, strukturo in funkcijo.
Obvezni predmet na prvostopenjskem študiju Biologije.

Namen predmeta je seznaniti študente s terenskim delom biologa, predvsem s spoznavanjem rastlin in živali v naravi, etiko terenskega dela, različnimi metodami vzorčenja in metodologijo favnističnih in floristčnih popisov.
Ob ogledu velikega števila nevretenčarjev boste pri vajah spoznavali raznolikost v in med taksoni ter iskali morfološke taksonomske znake za njihovo medsebojno razlikovanje.