Test za opis predmeta

Študenti se seznanijo z zgradbo in delovanjem živalskih celic in tkiv
Skupna e-učilnica za tri predmete:
  • Izbrana poglavja iz matematike (univerzitetni študij Biologije)
  • Matematične metode (univerzitetni študij Biotehnologije)
  • Matematične metode (univerzitetni študij Mikrobiologije)