Študent se seznani z najpomembnejšimi lesnimi škodljivci (glivami in insekti), njihovim prepoznavanjem in preprečevanjem, s posebnim poudarkom na razkrojnih procesih lesa. Poudarek bo tudi na bistvenih razlikah med plesnimi, glivami modrivkami ter povzročiteljicami trohnobe kulturnih predmetov iz lesa, slik, papirja, tkanin … V drugem delu sledi obravnava lesnih insektov, njihove anatomske in fiziološke značilnosti, načinov prehrane ter najpomembnejše dejavnike okolja, ki vplivajo na napad lesa. Študent se seznani tudi z načini preventivne zaščite in naravno odpornostjo različnih vrst lesa ter z okoljevarstvenimi problemi biocidov na področju zaščite kulturnih spomenikov in varstvo pri delu s kemičnimi sredstvi za konzerviranje lesa.