Obvezni predmet za študente vezav BI-KE in BI-GO na Pedagoški fakulteti. Namen predmeta je predstavitev biologije strunarjev, njihovo evolucijske zgodovine in sistematike s poudarkom na domači vretenčarski favni, ter osnov organizacijske pestrosti s primerjavo organskih sistemov posameznih vretenčarskih skupin.