Namen predmeta je predstaviti sestavo, raznolikost, morfološke značilnosti, ekološke posebnosti, gospodarski pomen in sorodstvenih odnosov pomembnejših nevretenčarskih skupin ter osnov biološke sistematik.

Teoretično zananje je nadgrajeno s praktikumom, kjer nevretenčarje spoznavate kot modelne organizme v poučevanju biologije na osnovnih in srednjih šolah.