Predmet vključuje predstavitev sistematike žuželk vključno z najnovejšimi hipotezami o filogenetskih odnosih ter sestavo, raznolikost, morfološke značilnosti, razvojne in ekološke posebnosti in gospodarski pomen žuželk. Vključuje pregled vseh redov žuželk, ki niso del kurikuluma predmeta Zoologija nevretenčarjev, pregled žuželk po ekosistemih in prilagoditve žuželk povezane z njihovo ekologijo, interakcije med žuželkami, ter z drugimi organizmi.