Pri predmetu ‟Mikrobiologija prebavnega trakta” se bomo seznanili z anatomskimi in fiziološkimi značilnostmi in posebnostmi prebavnega trakta človeka in živali. Na kratko bomo osvežili taksonomski pregled tistih mikrobnih skupin, ki so prisotne oz. naseljujejo prebavni trakt. Spoznali bomo značilnosti, posebnosti in pomen mikrobiote prebavnega trakta različnih živalskih skupin (nevretenčarji, vodni vretenčarji, sesalci) in človeka, s poudarkom na tistih, ki predstavljajo modelne tipe (prehranske, fiziološke) oz. so zelo pomembni v gospodarskem smislu (domače in laboratorijske živali). Spoznali bomo pomen delovanja mikroorganizmov v prebavnem traktu, Interakcije med mikroorganizmi in gostiteljem, in najpomembnejše metabolne procese, ki jih mikrobi v prebavnem traktu izvajajo. Preučili bomo vpliv antinutrientov, mikrobne detoksifikacije in bolezni, ki jih povzročajo mikrobi v prebavnem traktu. Osvojili bomo koncepti, načela in pomen gnotobiologije, ter načine manipulacije gastrointestinalne mikrobiote z antibiotiki in drugimi modulatorji metabolizma prebavnega trakta.