Pri predmetu Mikrobna raznolikost in identifikacija bomo spoznali tradicionalne in sodobne pristope h klasifikaciji in identifikaciji prokariontskih mikroorganizmov (torej bakterij in arhej), ki skupaj z nomenklaturo tvorijo taksonomijo. Spoznali bomo koncept mikrobne vrste, načine opisovanja novih vrste in pristope, ki nam danes omogočajo vpogled v pestri svet mikrobov, ne glede na to ali jih znamo gojiti ali ne. V drugem delu predmeta si bomo pogledali najpomembnejše mikrobne skupine bakterij in arhej in njihove značilnosti in posebnosti.