Skupna e-učilnica za tri predmete:
  • Izbrana poglavja iz matematike (univerzitetni študij Biologije)
  • Matematične metode (univerzitetni študij Biotehnologije)
  • Matematične metode (univerzitetni študij Mikrobiologije)
je dostopna v kategoriji 1. letnika univerzitetnega študija biologije na povezavi: https://e-pouk.bf.uni-lj.si/course/view.php?id=277

Pri predmetu Uvod v mikrobiologijo se bomo spoznali z mikrobiologijo kot znanstveno disciplino in naravoslovno stroko. Spoznali bomo tudi osnovna načela znanstvenega razmišljanja in iskanja ter vrednotenja novih spoznanj. V zgodovinskem pregledu pa razvoj mikrobiologije kot stroke in vede.
V nadaljevanju bomo na kratko preleteli in se spoznali z nekaterimi značilnostmi in posebnostmi mikroorganizmov. Pogledali si bomo tako morfološke, rastne kot metabolne značilnosti in se ob tem srečali še z načini gojenja, spremljanja rasti in kontrole mikrobne rasti.
V zadnjem delu predavanj si bomo pogledali osnove iz mikrobne taksonomije in biološke pestrosti. Sledi uvod v mikrobno ekologijo in nekaj o mikrobnih interakcijah. Spoznali bomo tudi možnosti izkoriščanja mikroorganizmov v biotehnološki uporabi v kmetijstvu, proizvodnji hrane in pijač, v proizvodnji zdravil itd.
Dobršen del predmeta bomo uporabili za spoznavanje – predvsem vas med seboj in zato, da ugotovimo, zakaj ste se odločili za študij mikrobiologije in kakšna pričakovanja imate. To bo potekalo v obliki kratkih, 5 minutnih predstavitev in diskusije.