Skupna e-učilnica za tri predmete:
  • Izbrana poglavja iz matematike (univerzitetni študij Biologije)
  • Matematične metode (univerzitetni študij Biotehnologije)
  • Matematične metode (univerzitetni študij Mikrobiologije)
je dostopna v kategoriji 1. letnika univerzitetnega študija biologije na povezavi: https://e-pouk.bf.uni-lj.si/course/view.php?id=277