Cilji predmeta:
Pridobitev temeljnega znanja o delovanju organizma domačih živali, dejavnikih, ki uravnavajo temeljne fiziološke procese in njihovi integraciji v zdravem organizmu s poudarkom na pomenu vzdrževanja homeostaze za rejo in dobrobit živali; poznavanje vrednosti glavnih fizioloških parametrov pri domačih živali in načinov njihovega ugotavljanja in vrednotenja.

Kompetence:
Študent pozna delovanje organizma in uravnavanje fizioloških procesov pri zdravih živalih in razume pomen zunanjih in notranjih dejavnikov, ki omogočajo normalno delovanje organizma, s tem pa tudi optimalno proizvodno in delovno sposobnost živali.